Detajet e Trajnimeve Cisco

Detaje rreth trajnimeve Cisco

Kursi i CCNA-së është i ndarë në 3 module: ITN, SRWE dhe ENSA,
ku secili modul është nga 70 orë në total dhe do të bëhet me instruktorët Dritan Vreshta dhe Alban Selaj.

Kursi i CCNA-së do të ndërthurë teorinë me laboratorët si në Packet Tracer ashtu edhe në pajisje harduerike të Cisco-s.

Pas përfundimit të kursit do të merrni certifikata për secilin modul dhe më pas mund të jepni provimin final të CCNA-së pranë qendrës tonë Pearson Vue Testing Center,
që është hapur pranë Akademisë Know.al

Akademia KNOW.al ofron dhe kursin CyberOPS që zgjat 70 orë dhe ka 28 kapituj me instruktorët e akademisë tonë