Pjesë e STARNET

KNOW - Pjese e starnet

KNOW.al lindi  nga rrugëtimi profesional i stafit të STARNET i cili për më shumë se 15 vjet ka mundësuar sherbime si Internet Service Provider pothuajse në të gjithe Shqiperinë nëpermjet lidhjeve satelitore, wireless dhe fibrave optike.

Në të gjitha projektet e përfshira skuadra e STARNET ka qenë inovative duke përdorur teknologjitë me të përparuara të networkut duke balancuar cilësinë me kostot dhe duke ofruar zgjidhjet dhe sherbimet më të mira.

Të mbeshtetur tek eksperienca e gjatë dhe nga motivi që kjo eksperiencë të shërbejë për avantazhin e të tjerëve që do të kalojnë në të njëjtat procese lindi ideja e KNOW.al.

KNOW.al përvec kurrikulave zyrtare të trajnimit për secilën teknologji do të mbështetet shumë edhe në eksperiencat reale të tregut të punes dhe do të shërbejë edhe si një referencë për tregun e punës.