Rreth Know

KNOW - Njohuri

Lindi si deshirë e skuadrës tonë për të bërë të disponueshme njohuritë dhe eksperiencat tona të deritanishme në fushën e rrjeteve, telekomunikacionit dhe biznesit të lidhur me këto rrjete.

Rrjetet e telekomunikacionit jane pjesë integrale në shumë sipermarje biznesi dhe jane baza për shumë sherbime në fushën e teknologjisë së informacionit.

Njohuritë solide në fushën e rrjeteve krijojnë mundësi punësimi shumë të mira për inxhinierët e rinj të fushës, krijojnë premisa për implementime të suksesshme të projekteve në fushën e Teknologjisë së informacionit si dhe kompletojnë inxhinierët në fushën e ICT me njohuritë e duhura për integrime të suksesshme.

Përkushtimi ynë është që në vazhdim të mundësojme trajnime profesionale që do të sigurojnë njohuri adekuate për teknologji të ndryshme network si dhe teknologji programimi dhe serverash për integrime të plota të zgjidhjeve ICT