Mikrotik RouterOS Automatic Backup dhe Update Përshëndetje, të gjithëve! Në vijim të artikullit MikroTik ...

Read More

Ruajtja e konfigurimit të pajisjes tuaj është diçka me rëndësi, sepse është diçka që ...

Read More

Tunel në MikroTik me IPsec (Site to Site VPN)   VPN (Virtual Private Network) është një teknologji ...

Read More

RoMON: Router Management Overlay Network RouterOS në MikroTik ka një veçori të re duke ...

Read More

MikroTik Redundancy me VRRP MikroTik VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), i siguron rrjetit internet ...

Read More

MikroTik Load Balancing dhe Link Redundancy me ECMP ECMP (Equal Cost Multi Path)Routing ECMP ...

Read More